Søk i denne bloggen

fredag 12. februar 2010

Kritikken av Prinesse Martha Louise


Kilde:http://www.astarte-education.com/hvem.html

Jeg blir ikke provosert av kritikerne til Prinsesse Martha Louise som ikke tror på det samme som ho. Men jeg blir provosert når de mener at det ho driver på med er kvakk salveri.ø Hvordan kan Trygve Hegnar mer enn alle andre vite svaret på livets gåte? Man kan begrunne det i vitenskap. Det finnes jo ikke vitenskap som bekrefter det åndelige. Men jeg tror ikke alt i verden kan begrunnes vitenskapelig. Åndelighet er noe du kan oppleve selv. Men det betyr allikevel ikke at man skal ta alt som god fisk.

Prinsesse Martha Louise har også uttalt at ho han kan helbrede folk. Men det betyr ikke det samme som man sier gå ikke til legen og jeg helbreder alle. Jeg tror på helbredelse. Men også på å gå til legen og at ikke alle blir helbredet. Jeg er helt enig med kritikerene hvis man ikke går til legen hvis man er alvorlige syke er ikke bra. Men respektere at noen bruker det alternative og noen faktisk blir helbredet.

En annen ting jeg reagerer på er hvor mye skytsengler er blitt fokusert på i media. Jeg har tro på Martha Louise sine evner, har også lest boka (eier den til og med) til henne og Elisabeth, og vært på meditasjons foredraget til henne og Elisabeth. Min oppfattelse av deres hovedbudskap er å ha et ærlig møte med seg selv enn å møte skytsengelen sin. Men det å møte skytsengelen sin er forlengelse av å være ærlig med seg selv. Boka til Martha Louise og Elisabeth kunne ha like godt hete Møte deg selv.

Mitt ønske er at det alternative skal få anerkjennelse. Det blir mer samarbeid mellom det alternative og det offentlige helsevesenet. Det kommer under folketrygden og lignende. Men at det stilles strenge krav til de som driver med det alternative på lik linje med doktorer. Jeg synest det er viktig påpeke at jeg tror det finnes useriøse behandlere inn det alternative. Men mer seriøse enn useriøse.

Ingen kommentarer: