Søk i denne bloggen

lørdag 17. juli 2010

Kontantstøtte...

Nestleder i Auf kommenterer en artikkel om at kontantstøtten skal avvikles. Her uttaler han at man betaler for at barn  ikke går i barnehagen. Karita Bekkemellem uttaler i sin bok Mitt Røde hjerte: Kontantstøtten har medført en svekkelse av likestilling, integrering og foreldrenes valg ( Bekkemellem 15: 2009)
Jeg er for kontantstøtte. Jeg mener at småbarnsforeldre skal få ha valgfrihet og bestemme selv hva de vil. Dessuten synest jeg det er en fin måte for barna å få mer tid med foreldrene. Når det er sagt så mener jeg også barn har godt av å være med andre barn også. Du kan møtte og leke med andre barn om du er hjemme. pga. kontantstøtte.Venstresida sine uttalelser provoserer meg på flere måter. Først og fremst sier de vi vet bedre enn deg og vi har funnet ut at barnehage er best for dine barn. Derfor skal du sende dem i barnhage. Jeg tror småbarnsforeldre vet bedre enn regjeringa til Jens Stoltenberg for hva som er best for deres barn. Det er kanskje fleste kvinner som er hjemmeværende hvis man har valgt kontantstøtte. Jeg synest det er ikke problem hvis kvinnene SELV vil være hjemme med barna. Vi kan ikke ha en tvingende likestilling etter mi mening som seiler opp i Norge. Man kunne nesten tro ut i fra Venstresidens øyer at det var lovfestet at kvinner skal være hjemme med barna hvis man har kontantstøtte. Det er faktisk valgfrihet om hvem av foreldrene som skal være hjemme og jeg vet om fedre som har vært hjemme med barna. Det kan være et poeng at kontant støtta er med å hindre integrering. Men jeg tenker at innvandrer bør ha like stor rett til å være hjemme som norske foreldre. Men at innvandrer barn bør gå i barnehage før de begynner på skolen. Kontant støtten minsker ikke foreldrenes valg. Det styrker foreldrenes valg. De har flere alternativer å velge i mellom. Det at kontant støtte kan hindre Integrering er jo et poeng. Jeg mener alle innvandrer barn bør være i barnehage før man begynner på skolen. Men jeg synest innvandrer skal ha like muligheter for valgfrihet.Selv om jeg er for kontant støtte så finnes det negativer sider som bør tas på alvor. Det ene er at det kan være en måte å sleppe å jobbe på fordi man ikke gidder jobbe. Dessuten kan være det være vanskeligere å oppdaga overgrep. Noen bruker dagmamma og jobber ved siden av. Så får de kontant støtta. Kontant støtta er til for at foreldre og barn skal få mer tid sammen og forhåpentligvis knytte sterkere bånd. De eksemplene som jeg har oppgitt her mener jeg er misbruk av kontant støtte. Derfor bør man endre på regelverk når det gjelder kontant støtta. Man må lage noen betingelser og krav.

Ingen kommentarer: