Søk i denne bloggen

fredag 31. desember 2010

Kongens Nyttårstale 2010

Jeg synest Kongen hadde tidens beste nyttårs tale i år.... Derfor velger jeg å publisere den her slik at kanskje flere vil lese alle de kloke og fantastiske meningene, tankene og verdiene!!!! Bildet og talen er lånt fra denne artikkelen hos Vg.
Kongens nyttårstale 2010
Bli større! oppfordret forfatteren Tomas Espedal i et intervju i sommer. Bli større som menneske! Dette tenker jeg på i kveld når vi går over i et nytt år.

Bli større! oppfordret forfatteren Tomas Espedal i et intervju i sommer. Bli større som menneske! Dette tenker jeg på i kveld når vi går over i et nytt år.
Det å vokse som menneske tror jeg blant annet handler om å tørre å ta utfordringer, å stå for det vi tror på. Ved å stå ved våre valg og meninger blir vi helere og tryggere.
Min erfaring er at vi sjelden angrer på det vi må presse oss litt for å tørre. Det er ofte det vi ikke gjorde, vi angrer på.

Etter hvert som jeg blir eldre, har jeg blitt mindre engstelig for reaksjonene på mine valg og handlinger.

Vi må kunne se oss i speilet om morgenen og si at vi prøver å være det beste av oss selv.

Jeg er så heldig å få treffe mange mennesker som gjør dypt inntrykk på meg i ulike sammenhenger. Også dette året har jeg møtt mennesker som bruker sin tid på å gjøre en innsats for andre. Vi kaller dem ofte ildsjeler. Jeg treffer dem på medaljemottakelser her på Slottet, på fylkesturer, på besøk rundt i landet og på audienser.

De fyller en uerstattelig plass i lokalmiljøet - en plass som er avhengig av bankende hjerter. Den brede deltakelsen i frivillig aktivitet er noe av det fineste med det norske samfunnet.
Ett eksempel er skoleelevenes egen humanitæraksjon - Operasjon Dagsverk. Gjennom 45 år har ungdom engasjert seg for andre unge i fattige land.
Ofte vurderes samfunnets utfordringer i en økonomisk målestokk: Hva vil eldrebølgen koste i kroner og øre? Hvor dyrt vil frafall i skolen bli i lengden? Hva er prislappen på en god narkotikapolitikk? Og hva er kostnaden ved at så mange står utenfor arbeidslivet?

Det er forståelig at disse spørsmålene stilles - men det er vel så viktig å snu på det - og spørre: Hva går vi glipp av som samfunn når mennesker ikke får brukt sine ressurser?

Bak de store tallene handler det om utfordringer i enkeltmenneskers liv. Vi må ikke plassere hverandre i grupper på en måte som fremmedgjør oss eller utvisker vår egenart. Setter vi prislapp på mennesker, fratar vi hverandre verdi, da gjør vi hverandre mindre.

I høst har det vært spesiell fokus på verdighet, gjennom Global Dignity Day, som Kronprinsen var med og arrangerte ved videregående skoler i alle landets fylker.

En jente i Lier sa det slik: «Noe godt finnes i alle. Verdighet finnes i alle.» Hun hadde forstått noe enkelt, men helt sentralt.

En gutt innrømmet at han hadde brukt ordet «homse» som skjellsord - men angret og ba alle homofile på skolen om unnskyldning da en av klassekameratene reagerte og sa han selv var homofil.
En selger av gatemagasinet =Oslo fortalte meg hvordan det hadde styrket hans verdighet å selge blader i stedet for å tigge. Å kunne si «vær så god» - ikke bare «takk» med bøyd nakke.
Dette er historier om å bli større.

I et samfunn kan enkeltmenneskers verdighet ofte bli satt på prøve. Dette kan hvem som helst komme til å oppleve i løpet av livet. På svært kort tid kan vi gå fra å ha - til å miste - og bli satt på sidelinjen. Sykdom eller en livskrise kan gjøre oss helt eller delvis arbeidsuføre.

Jeg tror alle kan sette seg inn i hvor vanskelig det er å bli sett bare for en liten del av alt man er som menneske. En mann fra Afghanistan kan ha hatt god jobb, posisjon og et rikt sosialt liv i hjemlandet.

Så kommer han til Norge som asylsøker - og er plutselig en fremmed - uten språk, uten jobb, med få muligheter til å bidra. Da er det lett å begynne å tenke små tanker om seg selv.

Hvert eneste menneske har ressurser som kan brukes i fellesskapet vårt - uavhengig av nasjonalitet, helsetilstand, livserfaring, alder og sosiale forhold. Vi må bare hjelpe hverandre til å se dem, og legge til rette for å ta dem i bruk. En ressurs jeg håper arbeidsgivere i økende grad vet å verdsette, er den flerkulturelle kompetansen som mange i landet vårt besitter. Norsk ungdom født av foreldre med annen kulturell bakgrunn har en erfaring og en innsikt som blir stadig viktigere for oss i en mindre verden.Vårt aller største ansvar gjelder barna. Også dette året har vi blitt opprørt over historier om barn som har det vondt fordi voksne ikke klarer å ta vare på dem. Dette er oversette barn. Selv i Norge blir barn født inn i svært forskjellige forhold. Akkurat dét er vanskelig å påvirke. Men det vi kan gjøre noe med, er å gi dem likere muligheter. Av og til er den ene helt avgjørende i et barns liv:

En lærer, en nabo, en fotballtrener, en helsesøster.

Vi kan alle være den ene. Vi må tørre å bry oss - og heller tåle å bli beskyldt for å blande oss. Mange av dem som i dag sliter med rusproblemer har opplevd å bli oversett eller misbrukt som barn. Skolen kan være en livsviktig instans på veien. Derfor er det alvorlig når unge ikke fullfører skolegangen. Da mister de både sikkerhetsnett og fremtidsmuligheter - og blir dermed ekstra sårbare. Vi må gi barn og unge trygghet så de kan vokse opp med tro på seg selv.

Vil vi vokse som mennesker, må vi bry oss utover våre egne nære anliggender.

Vi er nordmenn, samtidig er vi verdensborgere som lever i et globalt fellesskap. I år har vi markert at det var hundre år siden Bjørnstjerne Bjørnson døde. Han maktet å se utover sin egen nasjonalitet, og engasjerte seg for mennesker utenfor landets grenser. Det gjorde inntrykk under statsbesøket til Slovakia i høst å oppleve hvor verdsatt Bjørnson fremdeles er etter sin innsats for å forsvare det slovakiske folks språk og kultur. Med dagens informasjonsstrøm stilles det enda større krav til vårt vedvarende engasjement enn på Bjørnsons tid. Det er altfor lett å glemme når medias søkelys slukner.

Flomkatastrofen i Pakistan og jordskjelvet i Haiti er eksempler på dette. Men for dem som er rammet, vil katastrofene prege liv og samfunn i mange år fremover.

Flere tusen nordmenn er til enhver tid engasjert ute i internasjonal tjeneste. Jeg vil i kveld spesielt hilse norske kvinner og menn som arbeider for fred, stabilitet og utvikling - i Forsvaret, utenrikstjenesten og i humanitære organisasjoner. Det er stort å gi avkall på hjemlig trygghet - og velge den risiko det innebærer å tjenestegjøre i et konfliktområde. Mine tanker er også hos alle her hjemme som savner dem der ute. Og hos dem som sørger etter å ha mistet en av sine kjære.

Ingen kan råde over liv og død. Men vi kan verne og beskytte. I Naturmangfoldåret 2010 har det vært fokus på bevaring av klodens artsmangfold. Dette er også et område hvor dét å vurdere verdien i en økonomisk målestokk kommer til kort. Vi har et ansvar for alt levende, og det krever stor klokskap å forvalte naturressursene på en god måte. Indianerhøvdingen François Paulette i Canada uttrykte det slik:
«Moder jord trenger deres hjelp nå.»
Jeg tror vår egen trygghet kan bety andres frihet. Står vi støtt i oss selv, trues vi ikke så lett av andre - selv om de er forskjellige fra oss.

Da Dronningen og jeg ved begynnelsen av vår gjerning valgte signing i Nidarosdomen, var det fordi vi kjente behov for hente støtte og kraft fra vårt grunnfeste når et så stort valg skulle tas. Det ga en egen forankring. Når en finner sitt eget feste, er det enklere å møte andre der de står.

Det er en stadig utfordring for oss som samfunn og enkeltmennesker å leve med forskjeller - og verdsette det som berikelse. På en måte kan familien betraktes som et minisamfunn. Helt fra vi er små lærer vi, gjennom familien, å leve med ulikhet. Av og til i konflikt - men også i kjærlighet - fordi vi er knyttet sammen med spesielle bånd og trenger hverandre - på tross av alle forskjeller. Denne erfaringen kan vi også ta med oss inn i andre sammenhenger.

Vi er avhengig av meningsbrytning og offentlig debatt for å vokse som samfunn. Derfor er det farlig når ekstreme strømninger ikke kommer klart til uttrykk - hvor de kan imøtegås i åpenhet.

I Norge skal frihet og likeverd gjelde for alle. Ingen skal kunne skremmes til taushet.

Filosofen og biskopen Aurelius Augustin, som levde på 400-tallet, skrev noe veldig klokt: «Fasthet i det sentrale, frihet i det perifere, kjærlighet i alt.»

Kanskje vi skulle prøve å møte hverandre med denne rausheten - og se på hva som faktisk er det sentrale, og hva som er det perifere - rett og slett hva som er stort og hva som er smått. Alle nasjoner, kulturer og religioner har uttrykk for nestekjærlighet. Og alle har en forståelse av hva verdighet betyr. Dette er sentralt, og det forener oss.

Hva om vi møttes i spørsmålet: Hva kan jeg gjøre for at du skal ha det best mulig?

Jeg ønsker at vi kan se hverandre i det nye året. Være til stede for hverandre. Vi kjenner alle livets sårbarhet. Vi vet at det veksler mellom lys og mørke, mellom glede og sorg, fortvilelse og håp.

I denne helheten kan vi våge å møte hverandre; I et rom som er raust - og hvor egen trygghet betyr andres frihet.

Vi skal handle modig og gjøre det vi tror er rett.
Da vokser vi som mennesker.
Da vokser vi som nasjon.

Jeg ønsker alle et godt nytt år!

Godt nytt år:)

Det er siste dagen i 2010 og året er snart over. Året har bringt masse på godt og vondt.... Men jeg sier som jeg har sagt flere ganger jeg har det fantastisk bra:). Det har vært BETRAKTELIG MINDRE mørke dager, angst og andre negative ting dette året... Grunnen til dette er hjelpen jeg har fått, livet ( og framtiden) er i orden, Gud og familie og venner .osv. Jeg blir også sjeldent deppa og trist for   jeg vet at det finnes ting i verden som er mye verre. Det jeg reagert før med tristhet er byttet ut med takknemlighet. Takknemlig for at jeg lever og har det i bunn grunn har det bra. Takknemlig for at alle mine kjære har det bra. Så 2010 har vært mitt mest takknemlig år. Men det betyr ikke at jeg er blitt kald og har ingen empati. Selvfølgelig har jeg noen dager der ting er trist og mørkt. Men det er mye mindre. Det er heller ingenting gale at andre mennesker har vond og mørke dager eller perioder. Det er jo naturlig at livet er fylt med solskinnsdager og dager med regn og tunneler.  Jeg sitter med en følelse av at det har skjedd så lite samtidig som det har skjedd uendelig masse. Hvis jeg skal beskrive det nærmere blir det mer som et året føles ut som en dag og ti år. En dag der det skjer ingenting og ti år hvor det skjer store forandringer ( f.eks. gifter seg, får barn.osv).

Jeg er ikke lei meg på nyttårsaften. Men allikevel er jeg ganske negativ hver nyttårsaften. Jeg tenker alltid på hvem som har døde dette året og hva ulykker har skjedd. Så tenker jeg hvem vil dø i året som kommer og hva ulykker vil skje. Men no prøver jeg å tenke litt mer positivt. Hvilke positive minner har du fra dette året og hva har gitt deg glede.osv.

Jeg tenker mye på framtida og det som er riktig for meg. Sånn jobbmessig og bo messig vet jeg hva som er riktig her og no og det går strålende bra!!!. Men jeg tenker også hva annet er riktig for meg. Jeg vet veldig godt hva som ikke er riktig for meg. Jeg vet vel kanskje litt ( eller litt mer enn det) hva som er riktig for meg. Så min bønn gjennom hele desember og som forsetter i året som kommer er vis meg hva som ligger på min vei og la meg gripe det istedfor å fortrenge og fornekte ( noe jeg er desverre veldig flink til:()

Unnskyld for et litt rotete nyttårs innlegg. Men det var det jeg hadde på hjertet. No skal jeg kose meg innendørs siden det er meldt full storm til kvelden:(. Det er ikke det akkurat no. Men jeg hører det kommer. Selv om jeg egentlig ville se Kjipen i dag:). Jeg tror avslutter litt med hva jeg gleder meg til ny året.

Jeg gleder meg til å møte nye mennesker
Jeg gleder meg til å tilbringe tid med de jeg er glad i
Jeg gleder meg til spennende og fantastisk samtaler som ikke er kommet enda
Jeg gleder meg til gleder og smil som ikke er kommet enda.
Jeg gleder til meg nye og fantastisk litteratur og film opplevelser
Jeg gleder meg til å drive med andre interesser også
Jeg gleder meg til nye og spennende utfordringer
Jeg gleder meg til nye fantastisk og spennende overraskelser som jeg ikke vet om enda.
Jeg gleder meg til så mye mer enn jeg kan fortelle her og kommer på.

Gabriellas sång

tirsdag 28. desember 2010

Bokanmeldelse av Barnepiken av Kathryn Stockett

Boken Barnepiken handler om svarte hushjelpere hos hvite familier fra sørstatene på Begynnelsen av 1960 tallet. Miss Skeeter vil bli Journalist eller forfatter ( husket ikke helt hva ho skulle bli). Men i hvert fall skriver hun bok om hvordan svarte hushjelpere opplever det å være hushjelp hos hvite familier på godt og vondt. Det er flere svart hushjelpere som deltar i prosjektet. Men spesielt masse får vi høre om de svarte hushjelpene Abileen og Minny. En del av bok handler også om Miss Skeeter.
Boka gir et godt bilde av hvordan segreringa var i Amerika og man lærer en del god del om hvordan det var. Selv om boka ikke virker helt troverdig. Jeg synest forfatteren framstiller karakterene i boka verre enn de er. Da tenker jeg spesielt på de hvite familiene de jobba hos. Selvfølgelig var det grusomt at de ønsket Segrering og for eksempel skilt do.osv. Det jeg reagerert var at det var flere grusom ting hos de hvite hushjelpene. Noen var alkoholikere, andre var ikke snille med barna sine og noen var ufattelig stygg mot andre. Man fikk nesten inntrykk av utenom at de er for segrering så har alle fatale feil. Den delen av historien er ikke troverdig.Språket var lett og det gjorde at det var lett å komme i boka. Selv om jeg irritert meg grønn og fikk ganske så sjokka noen ganger av språket. Det å bruke ord som åffer, eftan og enda flere til ble for teit og irriterende. Andre negative å nevne var at det var litt vanskelig å vite hvem som var fortelleren i boka og jeg lurte hvem av de ”forteller” no. Det vekslet mellom Abileen, Skeeter og Minny. Men det ble litt lettere når jeg såg at det sto navnet ovenfor noen kapitler.Nå høres det litt ut som jeg fant masse negativ ting med bok. Men jeg synest det som var negativ betydde ikke så masse siden boka var egentlig helt fantastisk!!!. Det som gjorde boka mer enn bra var spenningsmomentene. Det gjorde at jeg ble sugd inn i boka og klarte nesten å ikke legge den ifra meg<3. Jeg hadde den med meg overalt samt at jeg lest masse i den hjemme. Men fant vel ut at det beste var å lese den hjemme. For hvis jeg leste den på bussen.osv. så måtte jeg legge den ifra meg så måtte jeg ofte legge den vekke på deler jeg bare MÅ lese videre på akkurat no, selv om jeg måtte det.Det er ikke ei favorittbok. Men under favorittbøkene mine ligger den boka nesten høyest<3.

Jeg gir den terningkast

BBC's Emma (2009) promoJane Austen si bok Emma er blitt filmatisert i flere utgaver. Jeg har sett bare en versjon. Men har en annen versjon også. Den skal jeg se snart siden jeg klarte endelig å få undertekst på den. Utover er det to andre filmatiseringer som jeg ikke har sett. Disse skal jeg se om ikke altfor lenge og de skal i filmsamlinga mi. Jeg er ikke like begeistra for Emma som jeg er med de andre Jane Austen filmatiseringa med unntak av Mansfield Park som var dritt. Northanger Abbey kan jeg ikke uttale meg om siden den ikke har blitt sett. Den bør vel ses snart den også. Men håper at Emma blir bedre i andre versjoner. De har de fleste Jane Austen filmatiseringene blitt med unntak av Stolthet og fordom. Det har med at det finnes bare en Mr. Darcy og det er Colin Firth som spilte karakteren i 1995;).

Pay It Forward Trailer

My Sisters Keeper (2009) Official Trailer [True HD] [720p]

lørdag 25. desember 2010

BOKHANDLERPRISEN 2010

Bøker og film julegavene:)

Jeg trodde ikke jeg skulle få noen bøker i år jul, ihvertfall ikke mange. Men der tok jeg feil. Det var bare i en pakke jeg trodde jeg skulle få bok og det fikk jeg. Men jeg har fått gavekort på bokhandel tilsammen på 350 kr på Ark bokhandel 0i Tromsø. Det hadde jeg ikke trodd. Men jeg er selvfølgelig kjempehappy:D


Boken som jeg fikk var:

Kilde:

 
Hvis du leser mitt andre blogg innlegg så vet du at jeg elsket Alice in wonderland<3
Derfor er gleden stor for at jeg også har boka no ( men skal ikke lese den riktig enda)<3


Film som jeg har fått er

Kilde:

selvfølgelig klarte broderen å kjøpe feil og kjøpte New Moon til meg. Men jeg kan bytte den:)Kilde: http://www.platekompaniet.no/Film.aspx/DVD/Private_Practice_-_Sesong_3/?id=BXA3088199

Denne fikk jeg av mamma og pappa samt min lilla elskede One piece<3. Men det var ikke denne sesongen som dukka opp i julegaven. Enda et feil innkjøp selv om jeg ringte selv og sa at det var TREDJE sesong jeg skulle ha og ikke andre.

Jeg fikk også gavekort på 400 kr på film hos platekompaniet. Jeg kan vel bruke de på musikk og spill også. Men siden film interessen er et hakk større så går jeg for film:). Film er jo lidenskapen min som bestevenninene mine sier og jeg er enig<3

Kilde : http://www.platekompaniet.no/fredag 24. desember 2010

Noen film must er innkjøpt...

Jeg fikk gavekort fra min kjære jobb i julegave. Det ble brukt til innkjøp av noen film must.                                                                   
Kilde: http://downloads.cdon.com/index.phtml? page=product&country=no&dl_movieid=33072

En fantastisk og rørende som gjorde et STERKT inntrykk på meg....

Den ligger langt opp over lista de beste filmene som finnes...
Anbefales, anbefales, anbefales!!!!
Les min anmeldelse her
   http://cdon.no/film/it%22s_complicated-7463115
    En herlig, herlig film som gir stor glede i hjertet<3
Jeg må påpeke regissøren bak denne filmen har også
regissert den fantastiske nyttårs filmen The Holiday!!!

                                                                                   


                                                        Kilde: http://cdon.no/film/alice_in_wonderland-7525756
                                                         Herlige, herlige Alice in Wonderland som tok meg storm fra første
                                                          sekund og holdt fram til mål!!<3

                                                     Kilde:      http://cdon.no/film/damenes_detektivbyr%C3%A5_nr.1_-_den_komplette_samlingen_%284_disc%29-10961308
Ingen filmmust. Men man kan gjerne ha denne serien i hylla:)
Men bøkene er blitt skaffet så derfor fant jeg ut at denne serien måtte jeg også:)

                                                                                                           

                                                  Kilde:http://cdon.no/film/out_of_africa_%28blu-ray%29-10505159

Denne har jeg ikke sett. Men siden den skriker se meg så måtte man skaffe seg den:)

torsdag 23. desember 2010

GOD JUL til alle:))

Det er lillejuleaften og julestemningen er endelig kommet til meg... Det er liksom Jul og julestemning = Vestlandet. Men synest jula kommer litt brått på siden jeg har hatt lite eller ingen julestemning før i desember.

Men jeg ser fram til julestrømpe, barne tv, Jul på Månetoppen, Tre nøtter Askepott , herlig mat, fantastisk nydelig julemiddag, kvalitetstid med min herlige familie og mine kjære (min nærmeste familie) og annet julekos!!!!!<3.

Det er den fineste dagen på den finaste øya med den finaste familien<3. Det kan ikke bli bedre......

GOD JUL til alle som titter innom bloggen min=)))

onsdag 22. desember 2010

HURRA for SOLstråla mi i dag!!!!!!

Mi kjære, gode Vanja som er ut av mine aller beste er 33 år i dag!!<3. Jeg kunne fortalt masse, masse om ho. Men tror jeg skal avgrense meg. Ho er en positiv autoritet for meg. Den som gir meg spark i ræva, kjefter meg og sjefer litt over meg når jeg virkelig trenger det... Hun er også en hobbypsykolog for meg. Men mest av alt er ho en fantastisk flott person og venn som har beriket og gitt meg glede bare ved å være til:)))).

Takk min kjære venn


for at du er der for meg

for at du ikke stikker

når alle andre går sin veg

takk for at du smiler

og gir meg en god, varm klem

når jeg trenger det som mest,

ja, du er en ekte venn.Du har et øre som lytter

og en arm som trøster

når andre sårer meg,

ja når de hjertet mitt krøster.

Da er du der, men ikka bare da

du er der også de dagene

når alting går så bra!

Du fryder deg ikke

når jeg er trist og lei

men deler godt og vondt,

ja, hverdagen, med meg.Derfor vil jeg takke deg,

gi deg en god klem,

for at du skal vite

at du er verdens beste venn

Jeg prøver og være der for deg,

men ofte feiler jeg,

ja mange ganger hadde jeg forstått

om du hadde blitt dritt lei meg.

Men du har aldri gått,

nei,du er her enda,

for det er jeg takknemlig,

vennskapet vårt gjør meg så gla!
 
 
GRATULERE så MASSE med dagen HJERTE vennen min og håper dagen blir like fantastisk som du:)))))
Ufattelig glad i deg snuppa mi og takk for alt det du er for meg<3

mandag 20. desember 2010

Ordkalotten 2010: Mordkalotten med Tom Egeland 1

  
Tom Egeland har vært på Ordkalotten i Tromsø og fortalt om årets beste bok ( roman han har utgitt i høst)... Det har jeg ikke fått med meg selv om jeg har lest programmet til Ordkalotten:((

Ordkalotten 2010: Mordkalotten med Tom Egeland 2

Ordkalotten 2010: Mordkalotten med Tom Egeland 3

søndag 19. desember 2010

Helicopter over FlorøNår man har Vestlands abstinenser så hjelper det å se denne filmen......
I <3 Florø og Hovden
Sånn er det med denne saken!!!!

Fedrenes løgner - en ny roman av Tom EgelandBok reklame for årets beste bok og som ble en av favorittene mine<3

torsdag 16. desember 2010

235 år ( I dag)siden Jane Austen ble født...

I den anledning har goggle dette bildet på søkesida

De bestaste kjærlighetsfilmene som finnes i denne verden er ut av de filmatisere bøkene til Jane Austen<3
Det er sjelden jeg faller for pladask for karakterer i en bok eller i en film;). Vanligvis er det kjærligheten mellom to karakterer jeg faller så pladask i en kjærlighets film eller bok.  Men jeg kan nærmest bli forelska i flere av de mannlige karakterene til Jane Austen. Når jeg har sett en film av Jane Austen sine bøker må jeg nesten klype meg i armen si at disse karakterene ikke finnes i virkeligheten;). Grunnen til at jeg ikke har lest bøkene hennes er hovedsaklig for jeg faller så lett og pladask for de mannlige karakterene<3;).

onsdag 15. desember 2010

Dagens jule visdomsord...

"Julen er noe mer enn en frist som skal overholdes eller en dato på kalendere.
Den er en sinnets reise, fra mørke til lys, fra kaos til fred, fra ensomhet til å samles i kjærlighet"
( Ukjent)

tirsdag 14. desember 2010

Julespørsmål

Denne har jeg kopiert fra Les mye1. Kva bok ønsker du deg til jul?Damenes Detektivbyrå 2-5 av Alexander Mccallsmith ( resten av serien har jeg kjøpt på Freetex)

Tom Egeland: Fedrenes løgner

Camilla Ørnvik Pedersen: Da tigrene røykte

Hele Twilight serien av Stephanie Meyer

Paulo Coelho sin bøkerEllers har jeg svært lyst på bøker som omhandler innvandrer. Det å leve( og forene) med to kulturer. Men også kjærlighets bøker som omhandler personer med helt forskjellig livssyn og kulturer.2) Hvis du fekk gi ei bok til kva som helst kjend person, kven ville du ha valgt og kva bok ville du ha gitt? Skriv gjerne kvifor.Hm, Vanskelig spørsmål. Etter å tenkt meg godt igjennom tror jeg vil gi Karl Ove Knausgård Louise L. Hay sine bøker. Jeg har sett intervju med han og noe av det han sa provoserte meg. Men for å si det sånn trenger jeg kanskje mer enn han å lese de bøkene. Bare å lese den første siden i en av bøkene hennes får meg til å grine. Det sier vel sitt…3) Nemn ei bok du har planar om å gi bort i julegåve?

Helbredende energi ( husker ikke forfatteren sitt navn) og ei bok med nordnorsk humor.


4) Har du ein spesiell juletradisjon du følgjer opp kvart år?Juleaften er min mest barnslig dag i hele året. Så da er det julestrømpe (Man blir aldri for gammel til julestrømpe!!!) Og barne tv. Tre nøtter til Askepott er også et must på Juleaften. Så få besøk av farmor, farfar og tanta mi på julekvelden. Men siden helsa til mine besteforeldre er skranta de siste årene har det blitt at jeg besøker de. Så 1 jule dag er det julebesøk hos Janne. Julemiddagen er jo også et must på juleaften. For min del er det julepølser m/ tilbehør.5) Kva slags julemat har du alltid på bordet ditt til jul?På juleaften går det i ribbe og Julepølser m/ tilbehør. Av Drikke varer er det alt fra brus til akevitt i begrenset mengder. No er det ikke jeg spiser alt dette. Men det er det min nærmeste familie spiser og drikker til jul.6) Kva ønsker du deg til jul i tillegg til boken/bøkene over?

Jeg vil ha masse filmer og noen tv serier på dvd ( noe jeg mest sannsynlig ikke får:()!!. Utover trenger jeg en del kjøkkenting noe som jeg har ønsket meg.

Wham! - Last ChristmasJeg elsker denne julesangen selv om den ikke gir jule stemning<3.  Den eneste julesangen jeg hører året rundt faktisk...

søndag 12. desember 2010

skuffa over X factor resultatet...

Det sier seg vel selv at jeg er skuffa over x factor resultatet.... Hans er en fantastisk artist og hans sist sang var magisk:). MEN Atle er vinner og den beste i x factor etter min mening!!!!!!!!!!. Akkurat no surmuler jeg litt over at det er ikke Atle sin musikk og cd man får høre tida framover... Selv om jeg håper han får platekontrakt snarest!!!!!!

fredag 10. desember 2010

Den beste framførelsen av Atle Pettersen i X Factor...

Den BESTE låta til Atle<3. De andre framføringene hans i X factor ligger tett bak....

Finale i X factor...

Kilde :http://www.tv2underholdning.no/xfactor/slik-endte-finalesangavstemmingen-i-x-factor-3358833.html

 I dag begynner den store i finalen i X Factor:). Jeg er svært fornøyd med finalistene!!!. Det eneste er at jeg ville ha byttet ut Ann Sofi med Mo... Men ho er bra å synge:)
 Kilde: http://pub.tv2.no/multimedia/TV2/archive/00835/atle_pettersen_835791i.jpg

Min SOLEKLARE favoritt er Atle Pettersen!!!!!!!!!!!!. Han har laget magiske øyeblikk med sin unike og fantastiske stemme hver bidige fredag....... Jeg er forelska i den stemmen<3 Hvis jeg hadde hatt råd til det så skulle jeg ha brukt flere hundre kroner for å  stemme Atle Pettersen til vinner ac X factor!!!!!!!!. No håper jeg at resten av Norge er enig med meg og vil stemme så masse  på Atle at han vinner hele greia!!!!!!!!!

tirsdag 7. desember 2010

Jeg har fått brev fra min ukjente slektning!!!:D:D

Jeg skrev  tidligere i høst om min ukjente tippeoldefar. Det jeg ikke fortalte i innlegget var at jeg hadde skreve brev til min ukjent slektning, halv søskenbarnet til farmor. Jeg trodde ho ikke villle ha kontakt siden det gikk så lang tid før jeg fikk svar igjen. Men i dag dukket opp brev fra ho!!!:D:D. Jeg er den første av etterkommerene til min oldefar som har sett bilde av hans far.... Jeg har også fått gravsang fra begravelsen hans. Når jeg er hjemme skal jeg treffe ho. Men tror ikke jeg tør det alene. Så jeg må nok ha noen med meg;). Men jeg er i FYR OG FLAMME for at jeg har fått kontakt!!!!!!:D:D:D. No er drøm nr.1 nesten oppfylt. No kan jeg både fortelle og vise bilder til farmor og hennes gjenlevende brødre om sin ukjent bestefar. Drøm nr. 2 er å lage slektsstevne for alle etterkommerene etter han:)

Vær med på Julekalenderen til bloggeren Husfruens bekjennelser og vinn fine premier hver dag!!!

Kom igjen og vær med på julekalenderen til Husfruens bekjennelser=)
Du kan vinne flotte premier hver dag=)

Stor Julegiveaway hos Mer enn bare ord

Delta på denne stor julegiveawayen med mange lekre premier og trekningen blir på selveste juleaften...
Gå inn på linken for å lese mer om give awayen...

mandag 6. desember 2010

Film anmeldelse av The blind side...


Først jeg vil si at jeg får helt vondt å se barn, ungdommer og folk leve uten en familie. f.eks. ungdommer som lever på barnevernsinstitusjon. Det at de tryggeste støtte steinene er ikke der og kanskje aldri vil komme noen gang i livet. Jeg kan ikke skjønne hvordan det er å leve uten en familie. Jeg er glad for at jeg har oppvokst i et godt og trygt hjem. Jeg er glad for at jeg har foreldre, lillebror, besteforeldre, tanter, onkler og søskenbarn… Hvis man har fulgt med litt i nyhetene vet man at noen barnevernshjems barn i Norge har gjort kriminelle handlinger. Jeg fordømmer deres kriminelle handlinger. Men skjønner hvorfor det har blitt sånn. Jeg synest fryktelig synd på dem som ikke har familie… Jeg tror mennesker har talenter, interesser og gaver. f.eks. barnvernshjems barn, narkomanen på gata eller personen med Downs syndrom. Men noen ganger blir de ikke dyrket og oppdaget av ulike årsaker. Jeg har møtt på folk som sier at de ikke har interesser. Men det tror jeg ikke på. Jeg tenker heller at de ikke er oppdaget enda.
Michael (også kalt Big Mike) er hjemløs. Men plutselig finner han Leigh Anne og hennes familie og får et skikkelig hjem. Det er helt fantastisk å den innesluttet og Stille Big Mike som aldri smile begynner å prate. Han begynner på skole. Han går fra å ha et veldig dårlig utgangspunkt til å ha få nesten toppkarakterer. Han får oppdage og dyrke sine interesser. Det er rørende og en glede i hjerte å se hvor mye en person kan forandre seg fordi en får en familie som bryr seg, støtter og gir kjærlighet og Trygghet. Jeg unner ALLE som ikke har en familie en familie som Michael får… Dette er faktisk en sann historie. Det ble visst ble bilder og video opptak av den ekte Michael, Michael Oher. Moren i den familien han blir en del av heter Leigh Anne Tuohy.Jeg har jo skrevet tidligere at Harry Potter og Dødstalismene del 1 er den beste filmen jeg har sett. Men denne filmen ligger ikke langt unna og den skal i min dvd samling… Anbefales,anbefales, anbefales til alle!!!!!

Tilslutt vil jeg dele et sitat fra filmen:

Jeg leste en historie om en gutt fra en fattig bydel. Ingen Far, inn og ut av av fosterhjem. Han ble drept i en gjengkrangel i Hurt Village. I de siste avsnittet snakket de om de gode atletiske ferdighetene hans, og hvor annerledes livet hans kunne blitt om han ikke hadde blitt liggende etter og sluttet på skolen. Han var 21 år gammel da han døde. Det var fødselsdagen hans . Det kunne vært som helst. Det kunne ha vært min sønn, Michael.

søndag 5. desember 2010

Dagens litteratur visdomsord...

De fleste klager over at det i romanene ikke foregår som i virkeligheten. Jeg klager over at det i virkeligheten ikke foregår som i romanene.


-Søren Kierkegaard

Film anmeldelse av An Education


Kilde :http://cdon.no/film/an_education-8299890


Filmen er ganske tung selv om det ikke er en trist historie. Okey, det er litt trist. Men ikke så veldig. Jeg savner at den kunne ha vært litt mer light. Den er også ganske overraskende og noen viser seg å være en skikkelig skit støvel. Men som Jenny sier: Det finnes mennesker som er ekte, som er den de utgir seg for å være. Jeg skulle ønske en annen vinkling når det gjelder David . Det ble litt for brått slutt selv om det var naturlig. Jeg ville at de skulle ta et skikkelig oppgjør selv om det var det på en annen måte. Jeg skulle ønske at det ble gjort på en annen måte. Det som var moralen med filmen at du bør jobbe hardt for å nå der du vil og må priotere det virkelig. Prioteringene som gjør at du velger bort noe annet. Men også at det finnes mange ”feller” som gjør at du ikke klarer nå helt fram til drømmen. Men allikevel synest jeg filmen viser hvor viktig det er å leve livet selv om det kanskje ikke er det regissørene vil at man skal sitte igjen med. Filmen er fin og er til å anbefale. Men helt opp når den ikke. Derfor gir jeg den terningkast

10 litteraturmål for 2011

Det er flere bokbloggere som er begynt å skrive om litteraturmål for 2011 og jeg er blitt inspirert til å lage selv en slik liste. Les Stines Notater, Migrating coconuts , Bokorm, Julies bokbabbel og Lines bibliotek som har også laget litterturmål for 2011. Hvis dere har tips til hva jeg kan lese så kom gjerne med=)


1. Jeg vil lese mer fantasy. Aller helst vil jeg lese Hobbiten og Ringens Herre som har stått ulest i bokhylla i noen år. Men også resten av tunnel serien og kanskje enda flere fantasy bok.
2. Jeg vil lese Twilight serien. Jeg hadde tenkte å gi meg en utfordring med å lese en serie siden jeg sliter litt med å lese serier. Men så kom jeg kom på at jeg har såååå lyyyst å lese hele Twilight serien samt ….Tunnel serien av Roderick Gordon & Brian Williams og Jordens barn serien av Jean M. Auel er også serier som jeg har drittlyst til å lese… Jeg er kjempefornøyd hvis jeg klarer å gjennom hele twilight og flere eller alle bøkene av de andre jeg nevnte.3. Jeg velger ofte vekk mursteiner fordi jeg tenker jeg vil holde på med den i det uendelig og da er det mange andre bøker som jeg ikke får lest. Men ender vel kanskje opp med å ikke lese mange gode mursteiner. Jeg er blitt litt bedre med i det siste. Men ikke bra nok. Jeg skal lese to mursteiner og kanskje enda flere. Den SKAL være på 400 sider eller mer.

4. Jeg er litt som andre som leser sjelden klassikere. Noe av grunnen er at det er kjedlig. Men største grunnen er at jeg vil lese de sjeldne bøkene som få sjeldne leser og som blir litt glemt. Klassikerene er jo så kjent at flere leser de og de blir brukt i undervisningen.osv. Men jeg går jo kanskje glipp av noe veldig bra. Noen klassikere har jeg lest og noen likte jeg svært god. For eksempel Dukkehjem av Henrik Ibsen og Sjur Gabriel av Amalie Skram. Det er ikke ligger under en stol at de fleste klassikerene som jeg har lest har jeg lest mens jeg gikk på skolen. Men klassikere som jeg har lyst er flere bøker av Sigrid Undset og Amalie. Men også To bøker (Victtoria og Pan) av Knut Hamsun og Fiskerjenta av Bjørnestein Bjørnson. Men også bøker av Jane Austen, Toni Morrison, Dorris Lessing, Jules Verne og Charles Dickens. Jeg hadde nok lest Jane Austen før hvis jeg ikke hadde så lett for å falle pladask for de mannlige karakterene!!;). Men har nok ingen problemer å velge ut klassikere jeg skal velge. Jeg skal lese minium to klassikere. Den ene skal være fra en norsk forfatter og en annen fra en utenlandsk forfatter.5. Å lese en bok om gangen. Det funker ikke så godt for meg å skulle lese flere bøker om gangen. Da blir noen ulest og mange halvlest. Jeg må være kjempstreng med meg selv og si en bok om en gangen. Det er jeg blitt litt bedre til i det siste og resultatet har blitt flere leste bøker.6. Jeg er elendig i Engelsk. Egentlig bør jeg holde engelsken min ved like og aller helst forbedre den istedfor å skygge unna alt som heter engelsk bøker. Jeg har vurdert flere ganger å legge alle bøker jeg leser vekk istedfor å begynne lese engelsk bøker. Men har ikke gjort det enda. Men håper og tror at 2011 blir året for engelsk bøker. Jeg vil lese to engelsk bøker i året som kommer. Kriteriet er at det er lettlest og at det er noe jeg liker. Kom gjerne med tips:)7. Jeg vil skrive anmeldelse av alle bøker jeg leser. Til dags dato er det som oftest bøker fra bokblogg turneen og bøker som jeg synest er fantastisk god som jeg blogger om.8. Jeg vil lese flere bøker som ikke omhandler kjærlighet. Jeg er i følge mine aller beste venner nesten over romantisk. Jeg har enormt lett for å velge kjærlighets bøker – og filmer framfor alt annet. Men jeg liker andre tema og disse vil jeg priotere litt ekstra i år. Men hvis jeg ser på de bøkene jeg liker aller best og andre jeg liker veldig godt så kommer det også andre bøker enn kjærlighet opp. For eksempel Fedrenes løgner, Harry Potter bøkene, Tunnel serien, La meg synge deg stille sanger, La Nordlyset slette ditt navn.Det betyr ikke at jeg ikke skal lese kjærlighetsbøker. Men bare begrense mengden9. Jeg vil lese flere bøker som er blitt filmatisert. Da aller helst de jeg har sett filmene, men ikke lest boka til. Det er bøkene En helt vanlig dag på jobben, Min søsters vokter av Jodi Picult, Den siste sangen og Netter i Rodanthe av Nicholas Sparks, Han er faktisk ikke interessert, Alice in Wonderland av Lewis Carroll, Damenes dektektiv byrå serien av Alexander Mccall Smith, Den tidsreisende kvinne av Audrey Niffenegger, Bienes Hemmelig liv av Sue Monk Kidd, P.S. I love you av Cecelia Ahern, Engler og Demoner og Da Vinci Koden av Dan Brown, Aquamarine av Alice Hoffman, Drageløperen av Khalid Hosseini, Mannen som elsket Yngve av Tore Renberg, Gymnaslæreren Pedersen, Stjernestøv av Neil Gailman og alt av Jane Austen og Stephanie Meyer. Det er ganske masse. Noen av filmene er blitt mine favoritter og andre igjen synest jeg var kjempebra selv om det ikke ble favoritter. Det er også noen jeg har utelukket. Men det sies at man ikke skal dømme en film etter ei bok. Så kanskje jeg burde Elizabet Gilbert sin bok Spis, elsk, lev en sjanse.10. Å lese flere bøker fra min DIGRE boksamling... En annen utfordring er vel også å ikke gjøre den enda større enn det den er.

lørdag 4. desember 2010

HURRA for den bestast pappa`n som er 60 års jubilant!!!


I dag er verdens morsomste og den bestast pappa`n 60 års jubilant!!!<3. Jeg har alltid tenkt 60 - 70 årene er besteforeldre alder. Men no er pappa begynt på 60 årene og mamma ligger faretruende etter (4 år). Jeg føler meg veldig gammel og at jeg har kjempegamle foreldre. Men så er jeg blitt privilgert og velsigna med de bestast foreldrene som elsker hverandre og sine barn dypt<3. Da betyr alder ingenting…..
Jeg beundrer virkelig pappa!!!!. Mange ganger skulle jeg virkelig ønsket at jeg hadde mer av dine egenskaper…. Det å være DØNN ÆRLIG om alt og være helt rett fram med alle mennesker… Her er det ingen hinting, gå rundt grøten eller at man ikke tør å si noe når man er såret, sint eller glad… Kanskje ærligheten og være rett fram er det jeg skulle ønske at jeg hadde aller mest av pappa… Ellers er styrken ( både psykisk og fysisk) noe å virkelig å ta hatten av!!!. Det er veldig få som jeg kjenner som klarer å stå imot mye motgang og jeg er ganske sikker på at pappa hadde klart godt å ha flere imot seg.

Pappa er verdens skumleste og snillest person på en og samme tid… Utad er han skummel fordi han er skummel fordi han dønn ærlig og rett fram. Det er en person du resepektere og ikke lurer /kødder med… Men hvis du kjenner virkelig pappa vet man at man har et hjerte av gull og bryr seg virkelig om andre mennesker…Pappa er verdens morsomeste. Vi har ganske lik humor. Det går ikke mange minuttene på tlf. eller når vi er ilag at vi begynner med galskapen vår som ho mor sier. Jeg kan le så masse at jeg får vondt i magen og tårene triller med pappa. Pappa bruker humoren på en herlig måte:). Istedfor for å klage og syte lager han humor ut av det. Alt av både positive og negative ting blir råartig sammen med pappa. Det finnes ingen person i denne verdenen som har så masse tro på meg. Så masse tro på meg at det er nesten litt irriterende. Han heier på meg ALLTID. Når han har så stor tro på meg får jeg også mer tro på meg.Det finnes så mye ufattelig mye å si om pappa og jeg kunne fortsatt lenge,lenge å fortelle om pappa. Men jeg tror avslutter med TAKK for at du gir meg tro på meg selv, alle de morsomme stundene, du er min pappa og at du er den du er<3. Jeg er ubeskrivelig glad i deg og betyr like masse<3


GRATULERE så mye med den STORE dagen din og dagen blir like fantastisk som du er!!!!!

torsdag 2. desember 2010

Morfar og slekt

Plutselig dukket det opp et bilde av min kjære Morfar i foto konkurransen Næringsliv i nord. Han er verdens sprekeste 88 åring og av alle pensjonister jeg kjenner eller vet om!!!!!!. Han kan forsatt jobbe ( som du ser på bildet), Fiske ( som å dra på fjorden f.eks.) og  være alene hjemme  i flere uker mens mormor er på kurbadet. Han ser ikke gammel ut og den eneste fysiske plagen han har er Kols. Jeg tar av meg hatten og er sykt imponert over at man kan være så sprek.....Men det ligger nok i familien. Han har to onkler som er blitt 103 år og flere som har vært nesten 100 år da de døde. De fleste av de var omtrent eller like sprek som morfar. Jeg håper jeg har arvet de genene:))).

For de som lurer kan jeg si at jeg er halvt nordlending og bilde er tatt fra Nord Lenangen hvor min mor kommer fra. Så det betyr at jeg kan dra på helge besøk til mormor og morfar i Lenangen hvor min tante og onkel bor. I Tromsø bor alle søskenbarnene mine ( 6 stk. jenter/damer) på mamma`s side samt verdens beste tante og verdens beste onkel. Jeg synest det er fint å ha familie min her:). Det kule med å aner som ikke er langt fra Tromsø er at man er slekt med så mange kjent folk=).  Når jeg leser bak i  slekts bøkene  hvor det står register over alle man er slekt med i så bruker jeg veldig ofte finne flere kjentfolk. Jeg fant ut i fjor at jeg var slekt med husverten etter å ha bodde der siden 2005. Jeg var også sju mening med en kompis fra Vestlandet og en annen jeg kjenner hjemmefra. Vi stammer fra en som det er ei nøtt å løse opp i. Han blei nemlig kastet av et engelsk fangeskip for han var syk. I vår familie sies det han ble kastet av på Vannøya. Men i et annet slektsledd ( hans andre sønn) fortelles den samme historien. Men hvor han ble kastet av er noe helt annen det vi har blitt fortalt. Men hva som er sant vet jeg ikke. Men noen slektninger av familien min har funnet at han er bergenser og ikke utlending som man kanskje trodde før. Jeg holder på å nøste opp mer om han for tida.

Jeg klarer ikke engang å legge bildet på dataen. Men her er link til bildet=)

onsdag 1. desember 2010

Film anmeldelse av DEN BESTE FILMEN SOM FINNES - Harry Potter and Deathly Hallows del 1


WOW,WOW,WOW,WOW,WOW for et mesterverk….. Eg er Målløs…..


Jeg føler at ingen ord vil dekke helt  hva jeg synest om filmen og heller ikke hvordan den er…


Men absolutt et mesterverk og den beste som jeg har sett noen gang av film…<3

Det er mørkt,  men den er også skummel at jeg skreik en gang og satt snop i halsen når jeg såg den. Jeg lukte øynene flere ganger og kunne ikke spise snop alltid(pga. fare for å sette det i halsen) . Men det at det var råskummelt gjør ikke så masse filmen er et mesterverk. Det var ulidelig spennende fra første til siste sekund… Den hadde akkurat passelig mengder av for eksempel humor og kjærlighet uten at det ble for masse. Vanligvis kan det aldri bli for masse kjærlighet og romantikk i en film for min del. Men i akkurat Harry Potter filmene liker jeg det ikke for det passer ikke inn. Men siden vi følger Harry Potter fra han er 11 år til 17 år så sier det seg selv at det er naturligvis bli forelska. Men det blir ikke fokusert så masse på både i verken boken eller filmen.Det er jeg faktisk glad for=). Ellers er denne filmen ganske annerledes enn de andre. Det er jo ingen Galvort, ingen Humlesnurr og sånn kan jeg nesten forsette. Noen av karakterene var også forandra. De hadde ikke byttet side. Men de hadde blitt mer åpen og snakkesalig. Så var den så trist. Men det var fordi jeg kom på alle som vil død. No døde to av de jeg likte i del en og enda flere dør i del to. Men ingen av de aller viktigste. Men jeg tror grunnen at den ble så bra er at den inneholder mer enn andre filmatiserte bøker fleste siden det skal bli laget to deler av siste boka. Etter å ha sett del 1 av Harry Potter and Deathly Hallows to ganger ( og jeg vil se den flere ganger både på kino og dvd!!) har jeg faktisk lest opp igjen deler av siste boka. Jeg kan ikke si annet at jeg GLEEEEEEEEEDER meg UBESKRIVELIG til å se scenene på kino lerret og tv skjermen!!!!!!!!!!!<3. Akkurat no savner boka Skalden Skurre historie som ligger hjemme på Vestlandet:(.


Så vil jeg også om filmene og bøkene bør ses over tid i hvert fall hvis du er barn eller er i tenårene. For bøkene og filmene er gått fra å være en spennende barndomsbok – og film til at jeg ikke vil anbefale en eneste unge til å lese de siste bøkene og filmene av Harry Potter. Det er ikke fordi det har blitt skumlere. Men også for bøkene og filmene ligger et hakk høyere enn ei barnebok. Jeg tror det vil bli vanskelig å skjønne hva den egentlig handler om.


Så tilslutt vil jeg gi en takk til min klasseforstander på vgs. Hege for at du pakka på meg denne første boka i Harry Potter. Du fikk øynene mine opp for denne fantastisk herlig og spennende serien. Men også for fantasy og det kan være spennende. Uten deg hadde jeg garantert ikke lest og sett Harry Potter bøkene og filmene, lest ei fantasy bok eller en film i samme sjanger.